Missie
Stichting Met je hart wil eenzaamheid tegengaan door het mogelijk maken van waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Het hogere doel van Met je hart is buurtbewoners te inspireren om zelf in beweging te komen en zich te verbinden met deze ouderen. 

Doelgroep
Met je hart zet zich in voor kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen, moeilijk de deur uitgaan en weinig mensen ontmoeten. De kwetsbaarheid wordt versterkt door bijvoorbeeld een fysieke beperking, een klein sociaal netwerk, de financiele situatie of verlegenheid en angst. 

Strategie
EET met je hart
Met je hart werkt in iedere gemeente samen met lokale restaurants. Restaurants die zich graag willen verbinden met de restaurantcampagne EET met je hart vragen gedurende 6 weken per jaar aandacht voor eenzaamheid onder ouderen in hun gemeente. Gasten die eten in deelnemende restaurants kunnen een vrijwillige bijdrage van 1 euro op de totaalrekening doneren. Iedere euro komt volledig ten goede aan het organiseren van waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Lokaal voor lokaal. 
Het werkt als volgt:

Uit eten staat voor genieten, plezier, samen zijn en geluk delen met elkaar, en dit alles in een warme sociale context.
Zou het nu niet mooi zijn als we een beetje van dit gevoel kunnen delen met ouderen die in eenzaamheid door het leven gaan?
1. U eet in een deelnemend restaurant

2. Vrijwillige bijdrage van 1 euro per tafel
3. 100% overdracht 

NB. Administratieve kosten en communicatiekosten worden volledig gedekt door sponsorships en de vrijgevigheid van private donateurs. 

Intensieve samenwerking met de zorg en de buurt
Stichting Met je hart werkt in iedere gemeente samen met huisartsen, ouderenverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, pastors en buurtbewoners. Dit is een intensief proces maar zorgt ervoor dat we juist ook die onzichtbare groep ouderen kunnen laten deelnemen in de samenleving. Onze zorgpartners hebben goed zicht op kwetsbare ouderen die met eenzaamheidsgevoelens kampen en weinig sociaal contact hebben. Ouderen worden de eerste keer door hun uitgenodigd om die eerste drempel weg te nemen. Al onze gasten worden persoonlijk uitgenodigd en het team van Met je hart neemt vervolgens persoonlijk contact met de oudere op om te overleggen over wensen en mogelijkheden. 

Onze projecten
Met je hart kent een soft franchise formule. De restaurantcampagne is in iedere Met je hart gemeente identiek. De besteding van onze gelden (projecten) wordt bepaald door de kansen en mogelijkheden die zich voordoen, de behoeften vanuit de zorg en de behoeften vanuit onze ouderen in die specifieke gemeente. Ondernemerschap en creativiteit zijn hierbij leidend. De rode draad blijft de waardevolle ontmoeting, het vegroten van het sociaal netwerk en de verbinding op buurtniveau. Ouderen uit dezelfde wijk of postcodegebied worden tijdens onze activiteiten met elkaar verbonden zodat duurzaam contact kan ontstaan.

Ambitie
Landelijke bewustwording en beweging bij de burger voor het steeds groter wordende maatschappelijke probleem van eenzaamheid waar steeds meer ouderen mee kampen. Onze ambitie is om op gemeenteniveau de burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen met elkaar te verbinden om onze missie uit te dragen.

Doelstelling
Na een succesvolle start in 2013 verbinden ook de grote steden in Utrecht en Brabant zich aan stichting Met je hart. Hiermee laten we zien dat de stichting een goed toekomstperspectief biedt om het initiatief actief in andere gemeenten en provincies uit te rollen.